เกี่ยวกับเรา

 TANG THONG ENGINEERING CO., LTD. was established since 14 June 2012, with the aim to provide a professional and one-stop services in Engineering, and Fabrication for Pressure vessel ,Storage tank, Silo, Hopper, S&T Heat exchanger, and Chemical Lorry tank

The Company is managed by a team of qualified and dedicated staff with a vast Project Management and Field Implementation experience in the various Engineering and Construction Industries.

The Company has developed a sound reputation by constantly and reliably completing projects on time to the required standard. This has been achieved by building up a highly motivated and professional organization with guarantees the clients need.

บริษัท ถังทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2012 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

-รถบรรทุกเคมี รถบรรทุกวัตถุอันตรายต่างๆ ทั้งงานซ่อมบำรุงรักษา และงานสร้างถังใหม่พร้อมดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

-งานออกแบบและสร้างถังเหล็กและสแตนเลสทุกประเภทสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 


The Mechanical Design and Fabrication of  Storage Tank, Exchanger, Reactor, Pressure Vessel in Thailand

Visitors: 61,748