รถบรรทุกวัตถุอันตราย (Chemical Lorry Tank)

บริษัท ถังทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2012 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...รถบรรทุกเคมี รถบรรทุกวัตถุอันตรายต่างๆ ทั้งงานซ่อมบำรุงรักษา และงานสร้างถังใหม่พร้อมดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานออกแบบสร้างถังเหล็กและสแตนเลสทุกประเภทสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Visitors: 80,055