Silo, Hopper

Silo / Hopper

รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งาน ถังไซโล ทุกแบบ ทุกขนาด สำหรับงานเก็บเม็ดพลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆ

ถังไซโล ขนาด  10 ตัน 

ถังไซโล ขนาด  20 ตัน 

ถังไซโล ขนาด  30 ตัน

ถังไซโล ขนาด  50 ตัน

ถังไซโล ขนาด  80 ตัน

ถังไซโล ขนาด  100 ตัน

ถังไซโล ขนาด  150 ตัน

หรือออกแบบขนาดตามความต้องการของลูกค้า วัสดุเหล็ก หรือสแตนเลส


Hopper Tank

งานถังฮอปเปอร์ งานถังกรวย งานถังไซโล หรือแล้วแต่จะเรียกกัน

เป็นงานสั่งทำถังในลักษณะพิเศษ ที่มีก้นถังเป็นรูบกรวยแหลม กรวยแยก

กรวยเยื้อง หรือตามลักษณะการใช้งาน สามารถสั่งทำได้ทุกแบบ ตามต้องการ

Visitors: 80,055